Jeżeli podczas składania zamówienia wymagane jest podanie niezbędnych danych osobowych oznacza to, iż organizator stosując się do wymogów prawa jest zobowiązany do zebrania tych informacji lub charakter wydarzenia tego wymaga. 
Takie bilety są ważne wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza. Dokument należy okazać do kontroli wchodząc na wydarzenie.