Jeżeli podczas składania zamówienia wymagane jest podanie niezbędnych danych osobowych (imienia i nazwiska, a niekiedy również numeru PESEL) oznacza to, iż organizator stosując się do wymogów prawa jest zobowiązany do zebrania tych informacji lub charakter wydarzenia tego wymaga. Takie bilety są ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza. Dokument należy okazać do kontroli wchodząc na wydarzenie, dlatego pamiętaj, by go ze sobą zabrać.