Zazwyczaj bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren wydarzenia.

Po zeskanowaniu niemożliwe jest jego ponowne użycie chyba, że organizator dopuszcza taką możliwość. O możliwość powrotu na wydarzenie decyduje zawsze organizator, zatem zalecamy uprzednie sprawdzenie regulaminu wydarzenia oraz zweryfikowanie tego z ochroną lub osobami kontrolującymi wstęp na miejscu.