W zależności od rodzaju zdarzenia wymagane dokumenty mogą się różnić. W formularzu zgłoszenia szkody znajdziesz podpowiedzi jakie dokumenty należy dołączyć w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Pamiętaj, mogą być potrzebne jeszcze inne dokumenty niż wymienione w podpowiedziach. 

Jeśli masz dodatkowe pytania dot. ubezpieczeń biletów napisz na
ubezpieczenia.ba@uniqa.pl