Jeśli wydarzenie, na które kupiłeś bilet, zostało przełożone o więcej niż 180 dni od dnia pierwotnej daty wydarzenia, polisa przestaje obowiązywać i otrzymasz automatycznie zwrot środków za opłacone ubezpieczenie.