W wyniku odwołania lub przeniesienia terminu wydarzenia użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty zapłaconej za bilet. 

Zachęcamy, by zgłaszać się po zwroty jak najszybciej, najlepiej do dnia, w którym wydarzenie ma się planowo odbyć.

Zwrot biletu należy zgłosić poprzez funkcję zarządzania biletem tutaj.

W przypadku jakichkolwiek przeszkód związanych z zwrotem biletu poprzez funkcję zarządzania biletem, prosimy o zgłoszenie problemu przez formularz kontaktowy.