Ubezpieczenie obejmuje zwrot ceny zakupionych przez Ciebie biletów. Jeśli nie będziesz mógł wziąć udziału w wydarzeniu z powodów wymienionych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia i bilety nie zostaną wykorzystane – wypłacimy odszkodowanie, o ile nie zachodzi żadne z wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeśli masz dodatkowe pytania dot. ubezpieczeń biletów napisz na
ubezpieczenia.ba@uniqa.pl