Zalecamy zgłosić szkodę niezwłocznie, po jej zaistnieniu.

Jeśli masz dodatkowe pytania dot. ubezpieczeń biletów napisz na
ubezpieczenia.ba@uniqa.pl